_MG_0922RLF.jpg

3D-Laserscannen

Snel en efficiënt: 3D-laserscannen

Bij meerdere opdrachtgevers is er de behoefte om bestaande, aangepaste of net gerealiseerde objecten vast te leggen op een manier waarbij er nadien nog metingen kunnen worden verricht. Door het gebruik van een 3D-laserscanner is dit tegenwoordig mogelijk! Een scanner genereert een zogenoemde puntenwolk, waaruit vervolgens gegevens kunnen worden gehaald voor vele toepassingen zoals plattegronden, revisies en visualisaties.

Werkwijze
3D-scannen is een meetmethode, waarmee een object volledig in een puntenwolk wordt vastgelegd. Uit de ingewonnen puntenwolk kunnen eenvoudig hoeveelheden worden bepaald en (bouw)hoogten en oppervlakten uit de data worden gelezen. Met de 3D-scanner kunnen wij gedetailleerde 3D-modellen leveren die complete gebouwen en installaties nauwkeurig documenteren, inclusief objecten als energievoorzieningen, machines en leidingen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor onder andere gebouwenbeheer, conflictdetectie voor revisies, as-built documentatie voor CAD-modellering en andere ontwerptaken. Vervolgens krijgen opdrachtgevers via een Webshare de beschikking over nauwkeurige data die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt in ontwerpprogramma’s. Deze gegevens zijn voor de opdrachtgever altijd en overal toegankelijk.

Toepassingen
Met de 3D-scanner kunnen wij gedetailleerde 3D-modellen leveren die complete gebouwen en installaties nauwkeurig documenteren, inclusief objecten als energievoorzieningen, machines en leidingen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor onder andere gebouwenbeheer, conflictdetectie voor revisies, as-built documentatie voor CAD-modellering en andere ontwerptaken.

 

Projecten

Prysmian

3D-scan productielijnen Prysmian Amsterdam

In opdracht van Prysmian heeft MACG onlangs een viertal productielijnen ingescand met de 3D laserscanner. De productielijnen, waar diverse typen koperkabel mee worden geproduceerd, worden verhuisd naar Emmen. Daar worden de funderingen van de machines geprefabriceerd zodat er minimale stilstand van de productielijn optreedt bij de verhuizing.

 

Met behulp van de 3D-laserscanner heeft MACG alle productielijnen ingescand zodat de betonnen en stalen fundering van de machines goed in beeld is gekomen. Met behulp van de gecreëerde puntenwolk is een vergelijking gemaakt tussen de werkelijkheid en de recent opgestelde bouwtekeningen van de fundering. Deze bouwtekeningen waren gebaseerd op de oorspronkelijke bouwtekeningen van deze unieke machines. Gebleken is dat de bestaande fundering echter afwijkend is gebouwd ten opzichte van de oorspronkelijke tekeningen. Door de puntenwolk te vergelijken met de recente bouwtekeningen konden diverse aanpassingen aan de tekeningen worden gemaakt en zijn er optimalisaties doorgevoerd. Deze tekeningen worden door de aannemer gebruikt bij de bouw van de fundering.

 

Via de online tool ‘Websharecloud’ van leverancier FARO van de scanner, kunnen alle betrokken partijen (opdrachtgever, aannemer, constructeurs, adviseurs) op afstand de productielijnen bekijken en ruwe nametingen verrichten. Gebleken is dat dit bij vergaderingen een zeer nuttig hulpmiddel is, wat al een aantal ritten naar Amsterdam heeft uitgespaard.

 

Spier

3D-scanning vacuümgemaal Spier

Waterschap Reest en Wieden heeft het rioolgemaal ter plaatse van vakantieoord Sonnevanck te Spier in beheer. Het rioolgemaal is een vacuüm pompstation bestaande uit een centrale tank, een vacuümpomp en een rioolwaterpomp met de bijbehorende elektrische besturingsunit.

Bestektekening rioolgemaal
Voor de renovatie van het vacuümrioolgemaal in Spier is MACG door het waterschap Reest en Wieden gevraagd om een bestekstekening te maken van de bestaande situatie van het vacuümgemaal. Doordat het gemaal al vele decennia geleden geplaatst is zijn de oorspronkelijke tekeningen niet meer beschikbaar. Het is echter van belang om een exact beeld te krijgen van het gemaal, zodat straks nieuwe onderdelen feilloos kunnen worden ingepast in de bestaande installatie. MACG heeft daarom de 3D-scanning techniek toegepast.

3D-scanning
Met behulp van 3D-scanning hebben wij de bestaande situatie van het vacuümgemaal in Spier geïnventariseerd. Tijdens het 3D-scannen wordt zowel de omgeving als de binnenzijde van de vacuümtank  vastgelegd in een zogenaamde puntenwolk. Vanuit de puntenwolk is het mogelijk op de millimeter nauwkeurig een vertaling te maken naar een 2D bestekstekening. Dit gebeurt door de puntenwolk in te lezen in het tekenprogramma Autocad. Met de Autocad tekening kan waterschap Reest en Wieden het verdere werktuigbouwkundige ontwerp uitwerken. Hierdoor kunnen de nieuw te plaatsen installatieonderdelen worden voorbereid en exact passend worden gemonteerd.

3dscannen

3D-Laserscannen in het Groningse aardbevingsgebied

In het aardbevingsgebied, ten noordoosten van de stad Groningen, worden woningen preventief versterkt om ze aardbevingsbestendig te maken. In opdracht van Geveke Bouw verzorgt MACG de asbestinventarisaties en bouwkundige opnamen van een deel van deze woningen. Dankzij onze 3D-laserscanner kunnen wij snelle en zeer nauwkeurige metingen verrichten en kunnen we gemakkelijk tekeningen opstellen van de huidige staat van de woningen.

Pilotwoningen 
Voor de bouwvak 2015 heeft MACG een belangrijke rol gespeeld voor het opnemen van een 21-tal pilotwoningen in het aardbevingsgebied. In deze woningen hebben wij voor de opdrachtgever asbestinventarisaties uitgevoerd, bouwkundige opnamen gemaakt en met behulp van een 3D-laserscanner tekeningen van de bestaande situatie opgesteld. Deze tekeningen worden gebruikt voor het maken van ‘prefab gevelpanelen’ die de woningen zullen versterken en isoleren. Omdat deze gevelpanelen als het ware als een schil om de huidige woningen heen worden gezet is hierbij uiterste nauwkeurigheid vereist. Omdat binnen het krappe tijdsschema voor dit type project, met traditioneel inmeten de vereiste nauwkeurigheid niet kan worden gehaald, hebben wij gebruik gemaakt van onze 3D-laserscanner. De laserscanner verricht snelle en zeer nauwkeurige metingen, waarbij de scanner miljoenen punten per minuut in zijn directe omgeving meet. De nauwkeurigheid die wordt behaald is 2mm. De scans worden door ons verwerkt tot 2D-tekeningen en 3D-modellen die door de prefab-fabrikant worden gebruikt voor het ontwerpen van de gevelpanelen. Met de toepassing ‘Webshare Cloud’ kunnen zij en overige projectbetrokkenen online de scans bekijken en metingen verrichten.

De woningen die wij hebben opgenomen zijn inmiddels energieneutraal gemaakt en versterkt. De eerste pilotfase is hiermee afgerond. In het najaar van 2015 hebben wij de opnamen van de tweede pilotfase verricht. Voor circa 180 woningen zijn wederom bouwkundige opnamen, asbestinventarisaties en 3D-scans uitgevoerd.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van Geveke. (www.gevekebouwenontwikkeling.nl

 

Meer projecten