strip-_2_.jpg

Le Corbusier: Kruispunt van Stad en land

LeCorbusier

In de kop van Drenthe, op fietsafstand van hartje Groningen ligt Ter Borch. Deze fraaie woonwijk ligt op loopafstand van het natuurgebied De Onlanden, recreatiegebied De Hoornse Plas en het prachtige Paterswoldsemeer. Projectontwikkelaar Extenzo realiseert hier project Le Corbusier, waar 16 royale half vrijstaande duovilla’s en drie unieke vrijstaande villa’s worden gebouwd. In een bouwteam met een geselecteerde aannemer verzorgt MACG de bouwtechnische voorbereidingen van dit project. Tevens voorziet MACG in de directievoering en kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Hierdoor bieden wij een totaalconcept waarbij zowel onze opdrachtgever als de Gemeente Tynaarlo volledig wordt ontzorgt.

Technische bouwvoorbereiding
Na de ontwerpfase van de woningen zijn we gestart met de bouwkundige uitwerking van het project. Allereerst hebben we een optimum gezocht tussen het ontwerp van de architect en de bouwmethodiek. Vervolgens zijn er onder andere plattegronden en geveltekeningen, doorsnedetekeningen en technische tekeningen en detailtekeningen vervaardigd. Deze tekeningen zijn van belang voor een goede uitwerking van het project en dienen tevens als contractstuk. Zo weet de opdrachtgever wat hij kan verwachten en de aannemer wat hij moet bouwen.

Naast de technische tekeningen hebben we tevens een bestek geschreven en bestektekeningen opgesteld. Hierin staat een omschrijving van het uit te voeren werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Inmiddels is gestart met de bouw van het plan Le Corbusier, waarvoor MACG tevens de civieltechnische voorbereidingen verzorgt.

Uiteindelijk zal het eiland een mooi passend geheel vormen met de stad Groningen, het land en de omgeving. Kortom, Le Corbusier, kruispunt van stad en land, wordt een plek om te leven en om thuis te komen.

 

Bouwkundige begeleiding herontwikkeling historisch pand

Violenstraat

Aan de Violenstraat in Groningen herontwikkelt Extenzo een historisch pand met een beschermd stadsgezicht. Het pand, dat in 1910 is gebouwd, heeft onder andere dienst gedaan als Joodse school en als zeevaartschool. Extenzo zal in het pand appartementen realiseren en heeft MACG hierbij ingeschakeld voor de voorbereiding, het toezicht en de begeleiding van de bouwplannen. Daarnaast verzorgt MACG gedurende het gehele proces de directievoering.

Niet alledaagse aanpak
In de voorbereiding op de bouw wordt onder andere een Programma van Eisen opgesteld. Een historisch pand met een beschermd stadsgezicht vraagt namelijk niet om een alledaagse aanpak. Zo moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het behoud van de bouwstijl en de niet-haakse muren van het pand. Vanwege het ontbreken van tekeningen hebben wij, met behulp van onze 3D-laserscanner, het pand nauwkeurig in beeld gebracht. Met behulp van de scans zijn er 2D-tekeningen en 3D-modellen opgesteld en beschikken we over een exacte maatvoering. Aan de hand hiervan kan de architect, in samenwerking met onze bouwkundige, een ontwerp maken voor de herontwikkeling van het pand.

Toezicht en uitvoering
MACG verzorgt tevens de bouwaanvraag en de aanvraag van vergunningen. Ook helpt MACG bij het selecteren van geschikte aannemers. Voor aanvang van de werkzaamheden brengen wij de te verwachten kosten in beeld door middel van een bouwkostencalculatie. Hierdoor zorgen wij dat er niemand voor verrassingen komt te staan.

Tijdens de bouw houden we toezicht op de uitvoering en zien wij erop na dat de vastgelegde bouwkwaliteit wordt bewaakt. Hierdoor zorgen we dat het project op tijd en volgens afspraak wordt opgeleverd.

 

3D-Laserscannen in het Groningse aardbevingsgebied

3Dlaserscannen

In het aardbevingsgebied, ten noordoosten van de stad Groningen, worden woningen preventief versterkt om ze aardbevingsbestendig te maken. In opdracht van Geveke Bouw verzorgt MACG de asbestinventarisaties en bouwkundige opnamen van een deel van deze woningen. Dankzij onze 3D-laserscanner kunnen wij snelle en zeer nauwkeurige metingen verrichten en kunnen we gemakkelijk tekeningen opstellen van de huidige staat van de woningen.

Pilotwoningen
Voor de bouwvak 2015 heeft MACG een belangrijke rol gespeeld voor het opnemen van een 21-tal pilotwoningen in het aardbevingsgebied. In deze woningen hebben wij voor de opdrachtgever asbestinventarisaties uitgevoerd, bouwkundige opnamen gemaakt en met behulp van een 3D-laserscanner tekeningen van de bestaande situatie opgesteld. Deze tekeningen worden gebruikt voor het maken van ‘prefab gevelpanelen’ die de woningen zullen versterken en isoleren. Omdat deze gevelpanelen als het ware als een schil om de huidige woningen heen worden gezet is hierbij uiterste nauwkeurigheid vereist. Omdat binnen het krappe tijdsschema voor dit type project, met traditioneel inmeten de vereiste nauwkeurigheid niet kan worden gehaald, hebben wij gebruik gemaakt van onze 3D-laserscanner. De laserscanner verricht snelle en zeer nauwkeurige metingen, waarbij de scanner miljoenen punten per minuut in zijn directe omgeving meet. De nauwkeurigheid die wordt behaald is 2mm. De scans worden door ons verwerkt tot 2D-tekeningen en 3D-modellen die door de prefab-fabrikant worden gebruikt voor het ontwerpen van de gevelpanelen. Met de toepassing ‘Webshare Cloud’ kunnen zij en overige projectbetrokkenen online de scans bekijken en metingen verrichten.

De woningen die wij hebben opgenomen zijn inmiddels energieneutraal gemaakt en versterkt. De eerste pilotfase is hiermee afgerond. In het najaar van 2015 hebben wij de opnamen van de tweede pilotfase verricht. Voor circa 180 woningen zijn wederom bouwkundige opnamen, asbestinventarisaties en 3D-scans uitgevoerd.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van Geveke. (www.gevekebouwenontwikkeling.nl)