_MG_0959RLF.jpg

Kwaliteit

Als bedrijf investeren wij tijd en geld om er voor te zorgen dat wij constant voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die de Nederlandse overheid stelt om onze dagelijkse werkzaamheden te mogen uitvoeren. Het kwaliteitssysteem van MACG voldoet uiteraard aan de meest recente normen. In 2016 is door de Certificerende Instelling Eerland vastgesteld dat ons kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld zijn in de NEN-EN-ISO 9001:2015 (certificaatnummer: EC-KWA-01480).

Ten aanzien van het uitvoeren van milieukundige werkzaamheden is enige jaren geleden de KWALIBO-regeling in het leven geroepen (KWALIBO staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs). Dit betreft een wettelijke regeling voor erkenning van bedrijven en personen in het bodembeheer. Dat betekent dat een erkenning verplicht is voor een aantal activiteiten van ondermeer adviesbureaus. KWALIBO beoogt de betrouwbaarheid van het werk van intermediairs te vergroten door kwaliteitseisen en integriteitseisen te stellen aan activiteiten in het bodembeheer.

Voor het verrichten van monstername is ons bureau gecertificeerd overeenkomstig de eisen die de SIKB in een hele serie protocollen heeft vastgelegd. Op de website van AgentschapNL staan wij geregistreerd als een erkende bodemintermediair (certificaatnummers: EC-SIK-10051, EC-SIK-20310 en EC-SIK-60070). Voor onze werkzaamheden op het gebied van asbestinventarisaties zijn wij gecertificeerd overeenkomstig de SC540/2011 (certificaatnummer: 07-D070122).

U kunt op de website van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (www.agentschapnl.nl/onderwerp/zoeken-naar-erkende-instellingen) een overzicht van onze geregistreerde medewerkers vinden.

Tot slot is MACG tevens VCA-gecertificeerd (certificaatnummer: EC-VCA-10357). VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om onze werknemers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

 

MACG-Procescertificaat-ISO-9001-2017-Normec_0.pdf
MACG-BRL-SIKB-6000-Procescertificaat-EC-SIK-60.pdf
MACG-VCA-Systeemcertificaat-EC-VCA-10357-Norme.pdf
MACG-Procescertificaat-ISO-9001-2015-Eerland_0.pdf
MACG-BRL-SIKB-2000-Procescertificaat-EC-SIK-20.pdf
MACG-Procescertificaat-SC540-Eerland_1.pdf

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg en aandacht samengesteld en gepubliceerd. Toch is het mogelijk dat informatie die op onze website wordt geplaatst onvolledig en/of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden gebruikt - in enige vorm of op enige wijze - zonder voorafgaande toestemming.